Witaj w
Engligh language version
}
Prosimy o wypełnienie formularza zapytania
Jeśli nie znasz wszystkich szczegółów przewozu, wypełnij formularz częściowy. Pracownik LOTOS Kolej skontaktuje się z Państwem w celu uszczegółowienia danych.
Pokaż formularz częściowy
*- pola wymagane
"Uwaga! Przekroczony limit kredytowy!"
"Uwaga! Przeterminowane należności!"
"Uwaga! Przekroczony limit kredytowy oraz przeterminowane należności!"
Dane podstawowe
*
Produkt
v
Produkt niebezpieczny
Dodaj produkt
Wybrane produkty:
NHM 
Produkt 
Produkt niebezpieczny 
Numer UN 
Opcje 
Brak danych do wyświetlenia
Tonaż ogółem do przewiezienia brutto [t] *
+
-
*
+
-
Czas załadunku [h]
+
-
Czas rozładunku [h]
+
-
Kody odpadów
Stacje nadania i przeznaczenia transportu
Stacja nadania *
v
v
Bocznica
Nie znaleziono bocznic dla stacji początkowej
v
Indykacja bocznicy nadania
Stacja docelowa *
v
v
Bocznica
Nie znaleziono bocznic dla stacji docelowej
v
Indykacja bocznicy docelowej
Bieg powrotny
Proszę potwierdzić wprowadzone dane. Równocześnie będą mieli Państwo możliwość wprowadzenia w powyższym formularzu kolejnego wariantu przewozu.
Potwierdź wprowadzone dane
Dodatkowe informacje
Usługi dodatkowe
Załączniki
Uwaga. Załączniki mogą być dodane w następujących formatach: jpeg, jpg, gif, xls, xlsx, doc, docx, pdf. Pliki niezgodne z tymi rozszerzeniami nie zostaną załączone do zapytania ofertowego.
Wyczyść zaznaczeniePrzeglądaj...Usuń
Dodaj
Dane kontaktowe
*
*
*
*
*
Obraz captcha
Pokaż inny kodPokaż inny kod
Wyślij zapytanie

© 2014 LOTOS Kolej Sp. z o.o.
ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk

NIP 583-26-41-717, Regon 191939022
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego